menumenu
ankieta

Gdzie spędziłeś wakacje?

Pokaż wyniki
ankieta
Logo BIP

Patron szkoły

Jesteś tu: » Strona główna » O szkole » Patron szkoły

Wybrane fakty z życia Karola Wojtyły 

  

Względem Ciebie Bóg ma pewien plan,

Że ty istniejesz w zamyśle nieskończonej wartości,

Że ty masz znaczenie

W oczach bożych jako niepowtarzalna indywidualność" - Jan Paweł II

 

JAN PAWEŁ II (Karol Józef Wojtyła) urodzony 18 maja 1920 w Wadowicach na Podkarpaciu, zmarł 2 kwietnia 2005 roku, papież od 16 X 1978; od 1938 studiował filologię polską na UJ; podczas II wojny światowej pracował fizycznie m.in. w kamieniołomach w Krakowie, jednocześnie 1941-45 przygotowując się do kapłaństwa (tajna nauka  w seminarium w Krakowie); 1946 przyjął święcenia kapłańskie; 1946-48 studiował na Papieskim Uniwersytecie Św. Tomasza z Akwinu w Rzymie; od 1954 wykładał na Wydziale Teologii UJ i na Wydziale Filozofii KUL, od 1956 zastał profesorem i kierownikiem Katedry Etyki KUL; od 1958 biskup, od 1963 arcybiskup metropolita krakowski; uczestniczył w pracach Soboru Watykańskiego II; od 1967 kardynał; pełnił funkcje przewodniczącego Komisji Episkopatu Polski do spraw Nauki Katolickiej oraz Rady Nauki Episkopatu Polski.

 


W myśli filozoficznej Jana Pawła najważniejsza jest problematyka osoby ludzkiej - zajmował się:

  • podstawami etyki (Zagadnienie podmiotu moralności 1991),
  • istotą miłości oblubieńczej (Miłość i odpowiedzialność 1960),
  • antropologią filozoficzną (Osoba i czyn 1969),

podkreślając szczególną godność osoby ludzkiej. W tym też duchu podejmował niektóre problemy teologiczne

(U podstaw odnowy. Studium o realizacji Vaticanum II 1972), rozwijane po 1978 w encyklikach (m.in. Redemptor hominis 1979, Dives in misericordia 1980, Dominum et Vivificantem 1986, Veritatis splendor 1993, Evangelium vitae 1995, Laborem exercens 1981, Sollicitudo rei socialis 1987, Centesimus annus 1991) i innych dokumentach papieskich (m.in. w adhortacjach Familiaris consortio 1981 i Christifideles laici 1988).

Pontyfikat Jana Pawła II charakteryzuje otwarcie na dialog ze światem: liczne pielgrzymki zagraniczne - 92 (2000),

podczas których odwiedził ponad 120 krajów, mediacje w sporach międzynarodowych, apele o pokój - orędzia na Świat. Dzień Pokoju, wspólne modlitwy z przedstawicielami innych wyznań i religii (m.in. Asyż 1986, 1993, Warszawa 1989), audiencje. Wśród podróży duszpasterskich Jana Pawła szczególne znaczenie dla Polaków miały pielgrzymki do Polski (1979, 1983, 1987, 1991, 1995, 1997, 1999).

24 XII 1999 Jan Paweł II zainaugurował obchody Wielkiego Jubileuszu Roku Świętego 2000 (zamknięte 6 I 2001).

Działalność papieża odznaczała się troską o czytelność nauki i świadectwa Kościoła we współczesnym świecie (rozważania Przekroczyć próg nadziei 1994), a do jej głównych wątków należała obrona i uzasadnienie katolickich zasad moralnych (cykl katechez na temat teologii ciała oraz Wyznania wiary prowadzonych podczas audiencji generalnych).

 

Dalsze dokonania pontyfikatu:

  • reforma prawa kanonicznego 1984,
  • nowy Katechizm Kościoła katolickiego (1992, wyd. pol. 1995 - pierwszy od Soboru Trydenckiego),
  • reorganizacja Kurii Rzymskiej,
  • liczne kanonizacje i beatyfikacje.

Twórczość literacka Jana Pawła II (wyd. gł. pod pseud. Andrzej Jawień)  obejmuje wiersze, medytacyjne poematy  o problematyce etyczno-religijnej, dramaty (Przed sklepem jubilera, wyst. 1981, Brat naszego Boga, wyst. 1980, poświęcony życiu św. Adama Chmielowskiego); wybór utworów  Poezje i dramaty (1980). W 1981 na życie Jana Pawła II dokonano nieudanego zamachu (ciężko ranny, 13 V).

W 1993 odznaczony Orderem Orła Białego. 

Galerie

Zdjęcia Patrona szkoły