menumenu
ankieta

Gdzie spędziłeś wakacje?

Pokaż wyniki
ankieta
Logo BIP

Fundusz Socjalny

Jesteś tu: » Strona główna » Fundusz Socjalny

Szanowni Państwo

Składanie wniosków na fundusz socjalny obywa się w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.11.bieżącego roku.


Szanowni Państwo

Przypominamy, że na podstawie § 4. Regulaminu ZFŚS SP w Nętnie:

 1. Wszystkie osoby zamierzające skorzystać w danym roku kalendarzowym z ulgowych świadczeń finansowych z Funduszu powinny złożyć, w nieprzekraczalnym terminie do 31.03 każdego roku, do Komisji Socjalnej informację o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej (oświadczenie pracownika o dochodach)  stanowiącą załącznik nr 2 do Regulaminu.

 2. Osoba, która nie złożyła informacji wymienionej w pkt. 1, lub złożyła  ją po terminie, nie będzie mogła w całym roku kalendarzowym korzystać z ulgowych świadczeń finansowych z Funduszu.

 3. Świadczenia są przyznawane w oparciu o złożoną informację z roku poprzedniego  i wniosek (Załącznik nr 1 do Regulaminu) składany każdorazowo przed terminem wypłaty świadczeń (święta – na miesiąc przed, wczasy – do 31.05.)

   

   

  Załącznik nr 1 – wniosek

  Załącznik nr 2- oświadczenie

Pliki do pobrania